Ibland kan det variera från årstid till årstid, hur man besväras av urininkontinens och överaktiv blåsa. I Sinobas enkät som legat ute under sommaren, framgår det att 80 procent av dem som röstat inte upplever minskade besvär under sommarhalvåret. Dock menar några av dem som svarat på enkäten att en mindre stressad tillvaro gör det lättare att kontrollera blåsan. Det betyder att semestern är behaglig, också sett ur ett inkontinensperspektiv.