Dröjer innan man söker hjälp

Många som har besvär av urininkontinens eller andra blåsproblem drar sig för att söka hjälp. De går med sina problem länge, ofta i flera år. Den slutsatsen kan man dra av svaret på förra månadens fråga här på Sinobas hemsida.

Varje månad lägger vi ute en fråga på hemsidan, en fråga som vi hoppas att ni som besöker hemsidan tycker är intressant, och vill besvara. När månaden är slut sammanställer vi svaren och presenterar dem på hemsidan.
Förra månadens fråga löd; Hur lång tid tog det innan du sökte hjälp för dina blåsproblem?
Totalt svarade 105 personer, och svaren fördelar sig på följande sätt:
Mindre än 6 månader – 12 procent
Mellan 6 månader och 1 år – 11 procent
Mellan 1 och 3 år – 25 procent
Den största gruppen svarande bestod av personer som inte sökt hjälpt, nämligen 51 procent.

Inkontinens är ett folkhälsoproblem. I Sverige uppskattar man att cirka 10 procent av alla kvinnor besväras av urininkontinens, och det blir vanligare med stigande ålder. Bland kvinnor över 70 år har minst 20 procent blåsproblem. Också bland män kan inkontinens orsaka besvär.
Eftersom urininkontinens oftast inte går över av sig själv, är det av stor betydelse att söka hjälp. Den som söker hjälp hos en distriktssköterska, uroterapeut eller läkare upptäcker snabbt vilket stort utbud av hjälp och olika behandlingsmetoder som finns. Allt från inkontinensskydd och gymnastik i form av bäckenbottenträning, till operation.
De allra flesta som söker hjälp blir bättre eller helt besvärsfria.