Andra artiklar

Tycker du att inkontinens hos män är tillräckligt uppmärksammat?

Så löd förra månadens fråga. Det var väl vad man får kalla en ledande fråga.

Av dem som svarade, menade 85 procent att männens problem inte får den uppmärksamhet som behövs. Gemensamt för dem som röstat är tanken att ett problem som diskuteras, automatiskt blir mer känt, och därmed ofta också mer accepterat. Medan ett dolt och okänt problem är svårare att leva med eftersom få människor har förståelse för svårigheterna.
Sinobas förhoppning är just att kunna skapa diskussion och debatt kring frågor som berör urininkontinens och blåsproblem. Det betyder att män och deras besvär är viktiga frågor att lyfta fram och skapa kännedom om.