Vet dina anhöriga om att du har blåsproblem? Så löd förra månadens fråga. Av de svarande visade det sig att cirka två tredjedelar hade delgett sina anhöriga problemen med blåsan, medan en tredjedel inte hade gjort det

Svaren på Sinobas hemsida ger en uppfattning om hur det förhåller sig också ute i samhället. Idag vet vi att närmare 800 000 personer besväras av urininkontinens och blåsproblem. Många kan tala om sitt besvär, och har sökt hjälp, medan andra lider i tysthet.

Fortfarande är svårigheter att kontrollera blåsan, risken för urinläckage och behovet av ständiga toalettbesök förknippade med skam, eller i varje fall med något man ogärna talar om. För de flesta är det illa nog att ha problem med blåsan, man ska inte också behöva skämmas för det!

Sinoba arbetar bland annat för att bryta tabun, visa på den stora förekomsten av blåsproblem och uppmana fler att söka hjälp.