Sinoba är en oberoende intresseförening som syftar till att ta tillvara intressen för personer med urininkontinens eller blåsproblem.

Syftet med föreningen är att öka kunskapen om problem med urinblåsans funktion och verka för att bästa möjliga omhändertagande efterfrågas och tillhandahålls inom området. Sinoba vill bidra till att skapa ett samhälle där alla med problem avseende blåsa och urinvägar får den vård och hjälp de behöver och kan uppleva full social acceptans och livskvalitet.


Styrelse mars 2017:

Gregor Larsson, Ordförande, Västerås

Pia Pries Skogfeldt, Vice ordförande, Rimbo

Anders Engelholm, Sekreterare, Härnösand

Raija Nikka, Kassör, Stockholm

Maria Elander, Sundsvall

Ulf G H Malmsten, Göteborg

Birgitta Lindehall, Göteborg

 

Valberedning maj 2017:

Märta Lauritzen, Stockholm

 

 

Adress;

Sinoba

c/o Bengtsson

Sveavägen 124, 1tr

113 50 Stockholm

 


Sinoba startades i september 2003, på initiativ av Pfizer, J&J; WellspectHealthCare före detta Astra Tech och SCA.
Innehållet på Sinobas hemsida uttrycker styrelsens egna åsikter och behöver inte nödvändigtvis överensstämma med initiativtagarnas.


Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 802429-5134

Sinoba Bankgiro SEB    5441-1475