Märta Lauritzen
Jag har varit med i Sinoba sedan starten 2004 och tog över ordförandeskapet året därpå. Jag är uroterapeut och arbetar främst inom urologisk vård men även inom kvinnosjukvård.
Att sprida kunskap om blåsproblem och kateterbehandling tycker jag är både stimulerande och viktigt och gör det så gott jag kan. Kunskap ger makt, över den egna situationen men också i ett större perspektiv.
 
I Sinoba vill jag arbeta för att avdramatisera problem från blåsan, de borde ha samma status och få samma resurser som vilket annat folkhälsoproblem som helst.
 
Birgitta Lindehall
Birgitta Lindehall är barnsjuksköterska och uroterapeut och har även doktorerat i uroterapi. Hon arbetar vid UroTarmhabilitering som tillhör SU/Regionala barn och ungdomshabiliteringen under Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg. Birgitta Lindehall startade UTF, UroTerapeutisk Förening, samt är en av kursledarna för världens första universitetskurs i uroterapi som startades vid Göteborgs universitet 1987.
 
Ulla Molander
Ulla är överläkare på geriatrikkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är docent i geriatrik och specialist i allmän internmedicin och geriatrik. Ulla disputerade 1992 om urininkontinens och andra urogenitala besvär hos äldre kvinnor och har publicerat en rad vetenskapliga artiklar inom området urininkontinens och andra urogenitala besvär hos äldre.
 
Raija Nikka
Jag är styrelsens patientrepresentant. Jag har själv under många år haft problem med blåsan och ser genom Sinoba en möjlighet att arbeta med att sprida information till andra i samma situation.
 
Har du problem med blåsan, ge inte upp!
 
Gregor Larsson
Jag är gynekolog och var med och startade en av landets första mottagningar mot urininkontinens vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1985. Därefter har jag skrivit en avhandling inom området kvinnlig urininkontinens och även arbetat med utveckling av läkemedel mot överaktiv blåsa.
Numer arbetar jag som överläkare på Kvinnokliniken i Västerås där jag ansvarar för området urogynekologi. För mig är Sinoba är en ny och intressant möjlighet att nå ut till alla som är intresserade av urinläckage med oberoende och vederhäftig information.
Kerstin Eliasson
Kerstin Eliasson, leg. Sjukgymnast, PhD, uroterapeut och lärare i sjukgymnastik.
 
Arbetade med gravida kvinnor och psykoprofylax på 70-talet och noterade att även yngre kvinnor hade problem med urinläckage redan före graviditeten.
 
Avhandlingen beskriver urinläckage hos yngre kvinnor och särskilt i relation till fysisk aktivitet. Mina studier omfattar även belastningsproblematik, träning av bäckenbottenmuskulaturen och dysfunktionella blåstömningsvanor som orsak till eller resultat av ett urinläckage.
 
Det finns mycket man kan göra själv för att förbättra sin situation och den kunskapen vill jag lyfta fram.
 
Gitte Könyves
Gitte Birlev Könyves, leg sjukgymnast och vidareutbildad uroterapeut, verksamhetschef för Inkontinensmottagningen på Henry Dunkers plats 3 i Helsingborg, driver www.dittunderliv.se, producerat bäckenbottenträningsDVD, expertråd i www.familjeapoteket.se, styrelseledamot i Uroterapiföreningen.
 
Samarbetar med företag genom att hålla föredrag och genom att förbättra informationsmaterial,  ser en utmaning i att arbeta på nationell nivå gentemot politiker och allmänhet.
 
 
Greger Larsson
Greger Larsson är gynekolog..mer info inom kort..
Tareq Alsaody
Tareq Alsaody är neurourolog...mer info inom kort
Sinobas styrelse består av fem till sju personer där var och en väljs för två år i taget med möjlighet till omval. Förutom egna erfarenheter ska det finnas specialister från olika vårdområden där urininkontinens och blåsproblem omhändertas. Styrelsen konstituerar sig själv, det vill säga utser ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 
 

Gregor Larsson

Jag är gynekolog och var med och startade en av landets första mottagningar mot urininkontinens vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1985. Därefter har jag skrivit en avhandling inom området kvinnlig urininkontinens och även arbetat med utveckling av läkemedel mot överaktiv blåsa.
Numer är jag nybliven pesionär.
För mig är Sinoba en ny och intressant möjlighet att nå ut till alla som är intresserade av urinläckage med oberoende och vederhäftig information.
 

Birgitta Lindehall

Jag är barnsjuksköterska och uroterapeut och har arbetat vid UroTarmhabilitering som tillhör Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg.
Jag har doktorerat i uroterapi och är en av  kursledarna för världens första universitetskurs i uroterapi som startades vid Göteborgs universitet 1987.
 

 Raija Nikka

Jag är en av styrelsens patientrepresentanter. Jag hade själv under många år problem med blåsan och ser genom Sinoba en möjlighet att arbeta med att sprida information till andra i samma situation.
Har du besvär så finns det hjälp på något sätt för alla. Så har du problem med blåsan, ge inte upp!
 

Anders Engelholm

Jag är distriktssköterska och har arbetat inom både kommun och landsting i olika delar av landet under många år. Sedan början av 2000-talet har jag arbetat som Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommuner i Västernorrland och just nu i Sundsvalls kommun.
 
Jag är sedan många år tillbaka aktiv i nätverket Nikola som driver på utvecklingen inom området blåsdysfunktion och då framför allt stöd till personal som arbetar inom vård och omsorg.
 

Jag drivs av en vision att senaste kunskapen inom området alltid ska vara lättillgängligt för både personer med blåsproblem och vårdpersonal. Det är i mötet mellan vården och personer med blåsproblem som kvalitet uppstår – för att skapa förutsättningar till ett aktivt liv med god hälsa.

 

Maria Elander

Jag är sjuksköterska och uroterapeut och arbetar på kvinnoklinikens kontinensmottagning på Sundsvalls sjukhus sedan år 2002. Majoriteten av mina arbetsuppgifter är patientarbete.
 
Jag arbetar även en del med vårdutveckling som exempelvis; föreläsningar bland annat på Mittuniversitetet, varit med och skapat lokalt  vårdprogram om urininkontinens för primärvården i Västernorrland och behandlingslinje-inkontinens för landstinget Västernorrland.

Jag är kontaktperson för distriktssköterskor som är inkontinensombud på vårdcentraler i länet och försöker träffa dem regelbundet för information om nyheter och internutbildning.
Jag är medlem i Västernorrlands län för hjälpmedel och även representant från Västernorrland i  nätverket Nikola som driver på utvecklingen inom området blåsdysfunktion.
 
För mig i min yrkesprofession ser jag det som en stor uppgift att uppmuntra den drabbade att söka hjälp för sina besvär. Inkontinens är ett dolt besvär och  kan påverka livskvaliteten negativt. Jag tycker också det är viktigt att utbildningar inom inkontinensområdet för vårdpersonal prioriteras, så vårdkvalitén på så vis ökar.
 
 
Pia Pries Skogsfeldt
 

Jag är sjuksköterska och uroterapeut, verksam på Stockholms UroGynmottagning. Jag började inom vården för 50 år sedan och blev färdig uroterapeut för över 17 år sedan.

Under åren har jag arbetat med olika grupper patienter, både män och kvinnor, jag har föreläst och även suttit som ordförande för den nordiska uroterapeut organisationen, UTF.

Uroterapi är det mest intressanta och tillfredställande som jag arbetat med under mitt yrkesverksamma liv.

 
Ulf G H Malmsten
 

Jag är geriater, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Man kan tala om de geriatriska giganterna. De beskrevs år 1992 av den brittiske geriatern Bernard Isaacs, och inverkar gigantiskt (livskvalitet, hela livsföringen) på gigantiskt många äldre personer. En av dessa giganter är det ofrivilliga urinläckaget, urininkontinens, UI.

Jag har under många år studerat, skrivit och undervisat om UI och övriga nedre urinvägssymptom, LUTS, hos våra äldre. Haft förmånen sprida kunskaper, föreläsa och presentera posters om UI och övriga LUTS i hela Sverige och även internationellt.

Som pensionär sysslar jag med att läsa, skriva, föreläsa ibland, träffa vänner och umgås med yngre generationen.

För mig är Sinoba god möjlighet att fortsätta sprida kunskaper om dessa folksjukdomar.