Den som besväras av urinläckage eller blåsproblem ska i första hand få möjlighet till en utredning och behandling.

Hjälpmedel eller produkter som används vid urininkontinens eller vid både inkontinens och blåstömningssvårigheter kan komplettera behandlingen.

Vem får tillgång till produkter?

Produkterna provas ut individuellt efter noggrann utredning. Behovet ska bedömas vara långvarigt och utprovade produkter kan antingen bli aktuella i väntan på en behandling, som komplement till en behandling eller när bedömning gjorts att ytterligare behandling inte är aktuell. Bedömning, förskrivning och uppföljning av aktuella hjälpmedel görs av en distriktsköterska, uroterapeut eller läkare. Varje landsting har upphandlat produkter som ska täcka de behov som finns.

Vad kostar det?

De flesta landsting tar inte ut någon avgift för produkterna. De är helt skattefinansierade och levereras direkt hem till den adress där användaren av produkterna bor.

Bor man i äldreomsorg eller i annan typ av gruppboende är det kommunen som ansvarar för att hjälpmedel tillhandahålls.

Numera kan man även köpa en del produkter för urinläckage på Apotek, via Internet eller hos större livsmedelskedjor.

Exempel på några typer av produkter som finns ser du under respektive grupp i vänsterkanten,