Sinoba logg H

 

 

 

Årsmöte i Sinoba, intresseföreningen för urininkontinens och blåsproblem

Bifogat finner du inbjudan till Sinobas Årsmöte och styrelsemöte med samarbetspartners den 24 mars i SCA;s lokaler, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Motioner ska vara inne senast den 10 mars 2017, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bifogade handlingar:

Dagordning för årsmötet samt styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2017 kommer att utsändas ca den 16 mars, samt finnas utlagt vid årsmötet.

Sinobas Stadgar finns att läsa på vår hemsida: Sinoba stadgar

Om detta mail inte når någon i er organisation som kan ha intresse av, eller för avsikt att, delta, så får jag vänligen be dig att vidarebefordra detta.

Med vänliga hälsningar

Peter Bernström

Ordförande