På denna länk finns en pdf med information och checklista för att starta en certifierad kontinensmottagning: Checklistan, för utskrift hemsida.pdf