Nu finns det snart alternativ eller komplement till inkontinensvård - på nätet!

När docent Eva Samuelsson, distriktsläkare i Östersund, gjorde sin doktorsavhandling om inkontinens, insåg hon hur försummat och eftersatt området är. Och med tanke på att var fjärde kvinna inte hinner till toaletten innan hon kissar på sig och att var åttonde kvinna läcker urin när hon gympar, springer, hostar eller nyser, behövs problemet verkligen uppmärksammas. Som grund till Samuelssons avhandling ligger intervjuer och undersökningar av över 400 kvinnor med inkontinens. Många av dessa hade aldrig berättat om sina problem för att de skäms, många hade inte fått korrekt hjälp inom sjukvården och flertalet har begränsat sitt liv mer än de hade behövt, om de hade fått rätt hjälp.

För väldigt många, ca tre fjärdedelar, med ansträngningsinkontinens är bäckenbottenträning ett mycket effektivt hjälpmedel. Eva Samuelsson har dragit igång ett internetbaserat forskningsprojekt vid Umeå Universitet som heter tät.nu. Här kommer inom något år finnas information, rådgivning och träningsprogram för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Programmet passar de kvinnor som gärna söker upp information via nätet och som föredrar att styra sin behandling själv.

I projektet med målet att erbjuda kvinnor effektiv nätbaserad vård, deltog 250 kvinnor med ansträngningsinkontinens. De delades upp i två grupper där ena halvan fick en broschyr med utförliga beskrivningar om hur man tränar upp bäckenbottenmuskulaturen. Den andra halvan tog del av ett intenetbaserat träningsprogram via tät.nu och hade mailkontakt med en uroterapeut. Båda grupperna hade väldigt positiva testresultat; 70% minskade sitt läckage med mer än hälften eller slutade läcka helt. Internetgruppen hade något bättre resultat än gruppen som använde broschyren. Testresultaten har publicerats internationellt.

Från och med i år är även ett systerprojekt på banan, nämligen inkontinensbehandling via en app, direkt i våra smartphones. Följ forskningsprojekten! På hemsidan tät.nu, finns redan en del allmän information om inkontinens och om hur forskningsprojekten fortskrider.

Källor: ltz.se, tät.nu, Allas.