Bästa medlemmar!


Ännu ett år lägger vi bakom oss. Ett år med många glädjeämnen!


Vi har fortsatt att marknadsföra Sinobas certifieringsarbete av kontinensmottagningar runt om i landet. Detta har resulterat i tre nya kontinensmottagningar, varav två är specialistmottagningar. Som ni kanske redan sett i vår karusell på hemsidan, så uppfyller nu Vårdcentralerna Stattena i Helsingborg och Törnrosen i Malmö de krav som Sinoba ställt upp.    

        peter o maria

 

Även specialistmottagningen UroGyn i Stockholm är klar och senast nu i december hade vår ordförande glädjen att överräcka Certifikatet till Maria Elander vid Kontinensmottagningen vid Kvinnokliniken i Sundsvall! Ni ska veta att dessa certifieringar är uppskattade hos personalen, som vittnar om att det ger en extra kick att anstränga sig ännu mer för sina patienter.  

Även media och landstingen uppmärksammar dessa händelser, se bild och länkar:
https://www.lvn.se/Om-landstinget/Aktuellt-i-landstinget/Nyheter/kontinensmottagningen-certifierad/

Så vi uppmanar alla som behöver söka vård för sina bekymmer med blåsan att om möjligt att söka sig till dessa kliniker. Här kan vi garantera att patienten får ett femstjärnigt mottagande!

På årsmötet i maj förstärkte vi dessutom styrelsen med två nya medlemmar, Anders Engelholm och Maria Elander. Under OM OSS och Styrelsen, kan ni på webbsidan läsa mer om dem och deras engagemang för Sinobas frågor.


På tal om hemsidan, så har styrelsen beslutat att göra vissa förändringar. Vi vill gärna lyfta fram vårt certifieringsprogram och de mottagningar som nu är och framgent kommer att bli certifierade. Vi vill gärna ha detta högst upp på sidan för att understryka värdet av de certifierade klinikerna. Samtidigt tar vi då bort Forum, som verkar ha överlevt sig själv. Det görs ytterligt sällan nya inlägg och kommentarer.  Vår slutna Facebook- grupp har tagit över denna funktion alltmer. Om du inte redan är medlem i denna, så går det lätt att söka medlemskap. Den är stängd för att inga andra än medlemmar i gruppen ska kunna läsa innehållet. Man ska kunna känna sig trygg när man gör ett inlägg, att inga nyfikna utomstående kan se det. Ett sätt att värna om integriteten som vi anser viktigt eftersom det ofta handlar om känsliga frågor.

Fråga Sinoba har blivit en framgång och flera som har bekymmer med sin blåsa eller som inte hittar rätt i vården, har fått kloka svar av vår panel. Men vi tar gärna emot många flera frågor! För att förstärka vår ekonomi har vi sökt statligt bidrag hos Socialstyrelsen till vår verksamhet och för att kunna upprätta en kanslitjänst och kunna komma in under Handikapporganisationernas paraply. Men vi har fått avslag, liksom tidigare, bl a med motiveringen är att vi inte har minst 500 betalande medlemmar med varaktiga funktionshinder som möter stora svårigheter i det dagliga livet. Sinoba har inte heller lokalföreningar i minst tio län. Enligt Myndighetens för Vårdanalys undersökning och slutsatser till regeringen bör dessa ”gammalmodiga” krav på lokalföreningar ute i landet överges till förmån för ett modernare synsätt på webbaserad verksamhet och Socialstyrelsen ges nya direktiv. Men regeringen, i detta fallet statsrådet Åsa Regnér, verkar inte ha särskilt bråttom i denna fråga. Så, snälla ni alla våra trogna medlemmar och även alla ni som ännu inte är medlemmar i Sinoba:

Betala medlemsavgiften för 2017, helst nu innan årsskiftet till Sinobas bankgiro 5441-1475! Den är fortfarande endast än 50 kr för ett år. Glöm inte att skriva ditt namn, e-postadress, geografisk adress och även när du är född- dock inte personnummer!
 
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
önskar
Styrelsen för Sinoba