Världstoalettdagen 

Toaletten – en global skitsak 

Välkomna till Världstoalettdagen 2018, som har temat ”När naturen kallar”, 
med en föreläsningskväll om ”Toaletten – en global skitsak?”. 

Tid: Måndag 19 november 2018, kl 17.30. 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm; www.abfstockholm.se

Lokal: Sandlersalen, plan 1 

Medverkande: 
Martina Hibell,programchef och biträdande generalsekreterare, Barnfonden. 
”Världen behöver mer barnskratt – hur bidrar toaletten till det”
Varis Bokalders,ekoarkitet. ”Toaletten – tärande eller närande för miljön?”
Helena Hallencreutz Grape,specialistsjukgymnast, uroterapeut. 
”Ursäkta, var finns det en toalett?”

Samtalsledare:
Märta Lauritzen,uroterapeut