Kvinnoklinikens mottagning på Skellefteå lasarett är nu certifierad!

Den 13 maj certifierades mottagningen där läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor jobbar tillsammans för kvinnors hälsa. Mottagningens värdegrund ”Ständigt bättre -patienten alltid först” genomsyrar verksamheten. Barnmorskan och uroterapeten Jenny Norrgren som tillsammans med verksamhetschef Karin Brännström ansökt om certifiering är mycket glad. Hon hoppas att certifieringen leder till att uroterapin lyfts och att fler kvinnor uppmuntras att börja prata om inkontinensbesvär. Kiss och bajs är fortfarande tabu vilket är konstigt med tanke på att det är någonting vi gör varje dag, säger Jenny Norrgren.Certifiering Skellefteå

Vilken klinik blir nästa att certifieras?