World Continence Week vill åter hjälpa oss att sätta fokus på något som många människor besväras av -nämligen urininkontinens och andra blåsdysfunktioner!

Ett av årets teman är ”Undervisning om kontinens behövs”.

Drygt 800 000 svenskar har någon form av problem med blåsan. Trots att det är ett vanligt problem är det många som lider i det tysta!

Sinoba arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap kring inkontinens och andra blåsproblem. Kunskap är som bekant makt (citat Francis Bacon) och kunskap om blåsans diagnoser och behandling av blåsdysfunktion kan vara avgörande för att söka hjälp och ta del av den behandling som finns idag.

WIW

På Rosengård i Malmö genomfördes hösten 2018 en studie om förekomst och uppfattning om urininkontinens och andra blåsproblem hos somaliska kvinnor. Bakgrunden till studien var funderingar om varför så få somaliska kvinnor sökt vård vid kontinensmottagningen på området.  En enkät visade att urininkontinens och andra blåsproblem var vanligt förekommande i gruppen. 69% av de tillfrågade hade besvär. 73% av dessa önskade vård. Vid intervjuer framkom att kunskaperna kring problematiken, behandlingsmöjligheter och var man kan söka vård var mycket begränsade. Samtliga tillfrågade ville lära sig mer i ämnet. Föreläsningar efterlystes.

En direkt konsekvens av studien är att regelbundna föreläsningar och diskussionsforum i ämnet kommer att hållas på de somaliska landsföreningarna. ”Förhoppningsvis kommer vi även att besöka andra föreningar och organisationer” säger initiativtagaren till studien, Malin Dankel, fysio- och uroterapeut på Vårdcentralen Törnrosen.

I studiens kölvatten syns en tydlig ökning av antalet somaliska kvinnor som söker vård för blåsrelaterade besvär. 

Sinoba uppmuntrar till liknande initiativ för att öka kunskap och därmed öka möjligheterna till bästa möjliga vård för patienter med problem från blåsa och tarm!