Paneldebatt på Essity i Mölndal 2019-11-26!

image1

Sinoba inbjöds att delta i en paneldebatt med titeln "Hur vi kan höja intresset och kunskapen om inkontinens i Primärvården? Efter att Essity visat sin nya informationsfilm om Urininkontinens, vilken kommer att finnas på Essitys hemsida, stratade paneldebatten.

Deltagare var Lise-Lotte Jonasson, docent och universitetslektor från Högskolan i Borås, Camilla Pettersson, distriktsköterska samt Sinobas representant Birgitta Lindehall, styrelsemedlem, medicine doktor och uroterapeut.

Ett 50-tal personer, patienter, anhöriga och studenter från distriktsköterskeutbildningar, deltog aktivt i debatten. Första frågan från åhörarna gällde bäckenbottenträning och varför inte detta erbjuds på alla äldreboenden för både kvinnor och män. Självklart önskemål, kan tyckas. Eftersom alla patienter med blås- och tarmproblem uppmanas att först söka vård inom primärvården, är det självklart att kunskapen även ska finns där. Inte självklart, berättade flera deltagare. Alla enades om att förbättringar behövs och ska detta ske i nutid behöver Primärvården krav från huvudmannen att anställa personal med poängsatt kunskap i blås- och tarmdysfunktion. Även ansvarsområdet och arbetsplatsen måste bli så attraktivt att personal söker vårdområden som primärvård och geriatrik. Behovet ökar hela tiden, vilket inte är en nyhet. Uppvaktning av beslutsfattare kan vara ett sätt att åstadkomma förändring och förslag lyftes att Sinoba tillsammans med olika lärosäten försöker göra en gemensam aktion. Även fler tillfällen att diskutera dessa frågor i landet önskades.