Daginkontinens innebär att barnet läcker urin på dagen, men är torrt på natten. Den vanligaste orsaken till att barn har svårt att hålla tätt på dagen är att barnet har en blåsmuskel som arbetar för mycket. Blåsan fungerar helt enkelt inte riktigt som den ska ännu.

Överaktiv blåsa

Att ha en blåsmuskel arbetar för mycket, något som också kallas överaktiv blåsa, innebär att blåsan har en överdriven tendens att dra ihop sig. Barnen kan känna sig kissnödigt trots att blåsan inte är full. Det kan få till följd att barnet ignorerar kroppens signaler eftersom den ständigt signalerar att du är kissnödig. 
Det kan också innebära att blåsan helt plötsligt drar ihop sig mycket kraftigt, barnet blir akut kissnödigt, och att barnet då inte hinner till toaletten i tid.

Olika svårighetsgrader

Man brukar klassificera daginkontinens i tre olika svårighetsgrader:
1. Fuktiga underkläder men utan att urinen tränger igenom kläderna.
2. Urin tränger igenom kläderna och blir synlig som en våt fläck.
3. En våt pöl på golvet eller stolen.

Vanligt läckage

Det valigaste är att barnet har urinläckage i storleksordningen 1 eller 2.
Daginkontinens är något vanligare bland flickor än bland pojkar.