alt

Urinvägarna

Urinvägarna delas upp i de övre, njurar, njurbäcken och urinledare, och de nedre, urinblåsa, sfinkter och urinrör. Urinen bildas i njurarna och samlas upp i njurbäckenet. Därifrån transporteras urinen via urinledarna ned till urinblåsan, som sakta men säkert fylls upp.
Själva blåsan är uppbyggd av glatt muskulatur. Man kan tänka sig urinblåsan som en säck som virkats av långa glatta muskeltrådar. Nederdelen av urinblåsan smalnar av i blåshalsen, som sedan övergår i urinröret, uretra. Den övre delen av urinröret är omsluten av slutmuskler, som också kallas sfinkter. Det är dessa muskler som sluter till om urinröret och som därigenom förhindrar att urin läcker ut.

alt

Nervsystemets funktion

Autonoma nervsystemet

Det är kroppens nervsystem som talar om för de nedre urinvägarna när de ska hålla kvar respektive tömma ut urinen i blåsan. Den del av nervsystemet som inte styrs av vår vilja kallas det autonoma nervsystemet. Detta delas in i två parter  det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det är det sympatiska systemet som ser till att vi inte läcker urin när blåsan fylls på och det parasympatiska som styr själva tömningen. En av nervsystemets viktigaste uppgifter är att styra musklerna så att antingen blåsväggen eller slutmuskulaturen drar sig samman: inte båda samtidigt.

Viljan styr tömningen

Även den del av nervsystemet som vi kontrollerar med vår vilja spelar en viktig roll för urinvägarnas funktion. När blåsan fylls på med urin kan vi med vår vilja knipa med delar av slutmusklerna så att vi fördröjer en tömning. Störst inflytande har dock vår vilja över själva tömningen. Fungerar kroppen som den ska tömmer sig inte blåsan förrän vi bestämmer oss för att den ska göra det. I praktiken går det till så att vi beslutar oss för att slappna av slutmuskulaturen. När vi gör detta rinner urin ned i urinröret. Detta registreras av nervernas känselkroppar som rapporterar till ryggmärgen. Ryggmärgen startar i sin tur den parasympatiska sammandragningen av den glatta blåsmuskulaturen. Blåsans sammandragning kommer att klämma ut hela blåsans innehåll genom urinröret som nu är öppet.

Källa: Inkontinens hos barn av Kelm Hjälmås