Kissar i mammas mage

Urinvägarna utvecklas tidigt i graviditeten. Redan hos ett fyra-sju veckor gammalt foster kan man se att blåsanlaget börjar utvecklas. När fostret är 14 veckor gammalt startar njurarnas urinproduktion. Det är också nu som urinblåsan tömmer sitt innehåll i fostervätskan. Fostret kissar många gånger, upp till 30 gånger per dygn. På ultraljudsundersökningar har man sett att urinblåsan ofta inte töms fullständigt när fostret kissar. Detta tror man beror på att koordinationen mellan blåsans glatta muskulatur, detrusor, och slutmuskulaturen, sfinkter, ännu inte är färdigutvecklad.  
För att blåsan ska kunna tömma sig helt måste nämligen slutmuskulaturen slappna av och stå öppen när blåsmuskulaturen drar sig samman och tömmer blåsan.

Vaknar när kissnödig

Det dröjer som regel några år innan koordinationen mellan blås- och slutmuskulaturen är helt färdigutvecklad. Det innebär att det lilla barnet som regel kissar ofta i flera på varandra följande urinportioner. Koordinationen blir efter hand bättre men så länge barnet använder blöjor så kommer blåsan bara att tömma sig fullständigt några gånger per dygn. Ett större barn och vuxna tömmer blåsan helt varje gång de kissar.
Det lilla spädbarnet sover många av dygnets timmar. Ofta vaknar det dock till strax innan det ska kissa för att sedan somna om. Barnet kissar också som regel strax efter att det ätit.
Urinblåsan hos ett nyfött barn rymmer ungefär 30 ml. Blåsan växer sedan med ungefär 30 ml om året fram till dess att barnet börjar använda potta. När barnet är i 15-årsåldern brukar urinblåsan rymma samma mängd urin som hos en vuxen, det vill säga 300 - 500 ml.

Svårt att hålla sig

Under barnets andra levnadsår kissar det allt mer sällan när det sover. Efter hand tömmer barnet också sin blåsa helt när det kissar. Som regel är barnet moget att använda potta i två, tre årsåldern. Barnet är nu på väg att skaffa sig en social blåskontroll. Det betyder att barnet vet när det behöver kissa, att det går till pottan i tid och att barnet drar ned byxorna innan det sätter sig på pottan.
Under barnets första år är latenstiden, det vill säga tiden från det att kroppen signalerar att blåsan är full till dessa att blåsan måste tömmas, mycket kort. Något som de flesta föräldrar har upplevt många gånger. Vem har inte stått längst in i ett varuhus när barnet påpekar att det behöver kissa. Som förälder vet man att nu gäller det att finna den där kundtoaletten illa kvickt.
I takt med att blåskapaciteten ökar, blir latenstiden också längre. Man ska dock hålla i minnet att latenstiden även hos barn i sju, åtta årsåldern är förhållandevis kort.

Källa: Uroterapi, redaktörer Anna-Lena Hellström och Birgitta Lindehall