För att ta reda på hur barnets blåsa arbetar när den tömmer sig gör man en så kallad urinflödesmätning. Det är en enkel och vanlig undersökning som inte gör ont eller innebär några obehag för barnet.

Speciell utrustning

Som regel utförs undersökningen på sjukhus då den kräver speciell utrustning som sällan finns på vårdcentralen. Undersökningen går ut på att barnet får kissa i en specialgjord toalett/pottstol som är kopplad till en flödesmätare. Mätaren mäter urinens hastighet och mängd.

Avvikningar

Avviker resultatet av flödesmätningen från det normala kan detta tyda på ett hinder i urinröret som gör det svårt för urinen att rinna ned. Avvikningen kan också vara en indikation på att blåsmuskeln inte fungerar som den ska. Den kan helt enkelt vara för slapp, vilket innebär att barnet måste pressa ut urinen för att tömma blåsan helt.

Ibland klistrar man små elektroder på huden nära urinröret för att se hur musklerna arbetar när barnet kissar.