Det kan vara svårt att uppskatta exakt hur mycket och, om det är små mängder, när ett barn läcker. För att kunna utreda barnets exakta urinläckage gör man därför ibland ett läckagetest. Precis som miktionslistan handlar det om att ange när barnet kissar, läcker och dricker. Skillnaden är att läckagetestet är mer omfattande då man mäter såväl läckagen som mängden urin barnet kissar på toaletten.

Tolv timmar

Testet pågår som regel under tolv timmar eller under barnets vakna tid. Vanligtvis får familjen ett formulär, motsvarande miktionslistan, som ska fyllas i. Ni får också förvägda och numrerade blöjor i separata plastpåsar samt en mätskål att sätta i toaletten.

Byte varje timme

När barnet vaknar på morgonen ska det kissa i mätskålen och föräldern antecknar tid och mängd i formuläret. Därefter tas blöja nummer ett på. Blöjorna byts sedan varje timme. Använda blöjor läggs i en plastpåse som knyts åt väl och returneras till mottagningen. På mottagningen väger personalen respektive blöja för att ta reda på hur mycket barnet läckt under respektive timme.

Nogranna anteckningar

Under dagen ska föräldrarna fortsätta att anteckna hur mycket barnet kissar i mätskålen, om det bajsar, när och hur mycket barnet dricker, vad det äter och aktiviteter som kan påverka läckaget.

Testet används ofta för att mäta hur effektiv en behandling som barnet genomgår är.