Toaletterna i skolorna är i så dåligt skick att hälften av eleverna vägrar använda dem. Eleverna håller sig i stället hela dagarna, vilket innebär att de löper en ökad risk att drabbas av såväl blåsproblem som inkontinens.

Skoltoaletterna är på många håll så dåliga att uroterapeuter, läkare och skolsköterskor runt om i landet nu känner sig tvingade att slå larm. På vissa håll arrangerar man föreläsningar för skolpersonalen, på andra håll utbildning för skolsköterskor och personal inom primärvården.
Vi har gått ut i massmedia och berättat om problemet. Vi har också beslutat oss för att kontakta kommundirektören och informera henne, berättar Yvonne Franzén, uroterapeut på barnkliniken på UMAS i Malmö.
Det är oerhört viktigt att rektorerna tar problemet på allvar och sätter in åtgärder.

Smutsiga toaletter

Nyligen publicerades en svensk studie i Journal of Pediatric Urology. Studien, som gjorts av forskare från Göteborg, visar att hälften av eleverna vägrar att använda skoltoaletterna.
Elever klagar på att toaletterna är smutsiga och luktar illa. Att de inte kan låsa om sig, att det saknas toalettpapper och att de inte får vara i fred när de är på toaletten. Många undviker därför toalettbesök under skoltid.
Barn och unga som håller sig hela dagarna riskerar att drabbas av blåsproblem och inkontinens, säger Yvonne Franzén.
Muskulaturen i urinblåsan förslappas, vilket på sikt innebär att de inte känner när de behöver kissa. Många får också problem med resurin, det vill säga att de inte kan tömma blåsan ordentligt.
Resurin kan ge återkommande infektioner i urinvägarna. Går det riktigt långt kan patienten drabbas av njurbäckeninflammation, ett allvarligt tillstånd som kräver vård.

Värst för redan drabbade

Yvonne Franzén möter dagligen barn och unga som har blåsproblem och inkontinens.
Det är mycket individuellt hur ett barn eller en ung människa påverkas av att hålla sig hela dagar. Vissa får inga besvär alls medan andra drabbas hårt, säger Franzén.
Värst är det för de barn och unga som redan har problem med daginkontinens eller sängvätning.
Det är oerhört viktigt att dessa barn går på toaletten regelbundet, varannan eller var tredje timme. Undviker de skoltoaletterna förvärras deras besvär.
Det finns ingen statistik som visar hur många elever som får blåsproblem till följd av dåliga skoltoaletter. Yvonne Franzén, som arbetat på barnkliniken i åtta år, uppskattar dock att så många som 20-30 procent av klinkens urinvägsfall orsakas av att eleverna undviker att använda skoltoaletterna.
Vi frågar alla våra patienter om skoltoaletterna och svaren är mycket nedslående, konstaterar hon.

Åtgärder krävs

När en patient klagar över standarden på skoltoaletterna tar Franzén som regel kontakt med skolsköterskan, som i sin tur talar med skolledningen. På vissa skolor förstår man allvaret och åtgärdar problemen, på andra håll gör man ingenting.
Vad är det då som behöver åtgärdas?
Först och främst måste toaletterna hållas rena och fräscha. Det ska finnas lås, toalettpapper och tvål. Det är dessutom viktigt att eleverna känner att de kan få vara i fred. Allra bäst skulle det vara om det fanns toaletter i anslutning till klassrummen och att det fanns separata pojk- och flicktoaletter, konstaterar Yvonne Franzén.