När du vänder dig till sjukvården för att ditt barn inte kan hålla tätt är ditt mål naturligtvis att din son eller dotter ska bli torr så fort som möjligt. Att svara på en massa frågor och låta ditt barn genomgå en rad olika undersökningar kan kännas frustrerande. Men för att bota ditt barn måste sjuksköterskan, uroterapeuten eller läkaren ta reda på orsakerna till läckaget.

Diagnos avgörande

Orsaken till läckagen avgör vilken behandling som ordineras. Att sjukvårdspersonalen ställer rätt diagnos är avgörande då den behandlingsmetod som fungerar på en diagnos är verkningslös på en annan.

Många metoder

Det finns som regel flera olika behandlingsalternativ att välja mellan. Till exempel kan sängvätning behandlas med såväl larm som medicin. De olika behandlingsmetoderna kan många gånger även kombineras.

Vilken metod som passar just ditt barn kan du diskutera med behandlade sjuksköterska, uroterapeut eller läkare.

Det är viktigt att såväl barnet som resten av familjen är motiverade och förstår vad behandlingen innebär för att resultaten ska bli så goda som möjligt.