Minirin är ett receptbelagt läkemedel som kan användas för att lindra sängvätning. Medicinen, som kan tas som tablett eller nässpray, fungerar som kroppens eget hormon vasopressin och får njurarna att minska urinproduktionen. Genom att ta minirin på kvällen produceras således mindre urin under natten. Effekten varar i cirka åtta timmar.

Två tredjedelar torra

Minirin botar sällan sängvätning, men hjälper ofta under den tid barnet tar medicinen. En studie visade att två tredjedelar av patienterna med sängvätning blev torra när de tog minirin medan en tredjedel inte upplevde någon effekt alls. Av dem som blev torra under behandlingen kvarstod effekten hos en tredjedel av patienterna sedan de slutat ta medicinen.

Stor valfrihet

Fördelen med minirin är att behandlingen är enkel. Barnet kan ta medicinen varje kväll eller bara de kvällar och nätter som det är extra viktigt att vara torr. Det kan till exempel handla om övernattningar hos kompisar eller andra sociala aktiviteter.

Barn som tar minirin under en längre period ska göra uppehåll i medicineringen en vecka var tredje månad för att kontrollera om sängvätningen upphört.

Få biverkningar

Minirin, som kan tas av barn från sex års ålder, fungerar bäst på barn som inte har tecken på daginkontinens.

Det är viktigt att barnet inte dricker en timme före och åtta timmar efter att det tagit minirin. Det finns annars risk för komplikationer.

I övrigt har medicinen få biverkningar. Några barn kan få huvudvärk, magknip eller illamående, endast tre procent tvingas dock avbryta medicineringen på grund av biverkningarna.

Källa: Uroterapi av Anna-Lena Hellstrom och Birgitta Lindehall samt Barninkontinensboken av Christina och Jens Axengrip