alt

Den vanligaste orsaken till att ett barn läcker dagtid är att blåsmuskeln är överaktiv. Den drar helt enkelt sig samman allt för ofta vilket gör att barnet har svårt att hinna till toaletten i tid.
För att bli kvitt besvären måste urinblåsan lära sig att slappna av och vara lagom uttänjd. Det är viktigt att barnet inte kissar allt för ofta eftersom det hindrar blåsan från att tänja ut sig som den ska.

Uroterapi

Ett första behandlingssteg mot överaktiv blåsa är uroterapi. Ofta utförs behandlingen av en uroterapeut. En uroterapeut är en sjuksköterska eller en sjukgymnast med specialistutbildning inom uroterapi.

Innan behandlingen inleds får barnet som regel lära sig mer om sin egen kropp. Syftet är att barnet ska förstå hur kroppen fungerar och på så vis lättare kunna få kontroll över sin blåsa.

Den uroterapeutiska grundbehandlingen kan delas in två steg:
1. Fasta toalettider
2. Avslappningsövningar

alt

Fasta toalettider

Många barn som läcker på grund av en överaktiv blåsa känner sig kissnödiga nästan hela tiden. Att vara kissnödig har således blivit ett normaltillstånd. Att förvänta sig att barnet ska känna efter om det är kissnödigt och i så fall gå till toaletten är därför orealistiskt.
Första steget att komma tillrätta med problemet är att uroterapeuten tillsammans med barnet och föräldrarna gör en lista med fasta toalettider. Syftet är att barnet ska få blåsan att börja kissa på kommando.

Som regel består listan av fem till sex fasta toalettider om dagen. Dessa anpassas efter barnets vardag, till exempel efter måltider i skolan eller förskolan, när barnet har rast och så vidare. Två timmar mellan varje toalettid brukar vara ganska lagom att börja med även om det finns barn som behöver börja med en timma.

Genom att kissa på bestämda tider blir barnet, under behandlingens gång, medveten om sin egen blåsa och hur denna fungerar. Detta är avgörande för att barnet ska kunna få kontroll och ha möjlighet att tömma sin blåsa viljemässigt.

Metoden med fasta toalettider fungerar som regel väl. Ungefär hälften av barnen med överaktiv blåsa som genomgår behandlingen blir torra.

alt

Avslappningsövningar

Barn som inte blir botade av behandlingen med fasta toalettider kan bli hjälpta av att också göra avslappningsövningar.
Övningarna handlar om att få bäckenbottenmuskulaturen att slappna av så att barnet kan tömma blåsan ordentligt. För att åstadkomma detta måste barnet sitta rätt på toalettstolen. Det innebär att barnet ska:

- sitta med ordentligt stöd för låren

- sitta lite lätt framåtböjd

- sitta lite isär med benen

Källa: Barninkontinensboken av Christina och Jens Axengrip