Inkontinens är en förhållandevis vanlig åkomma bland barn. Att inte kunna kontrollera sin urin eller avföring är ett stort problem.  Vi minns alla klasskamraten som kissade på sig på barnkalaset för 30 år sedan. Och själv kan han eller hon fortfarande känna skammen över misslyckandet.
För att undvika onödigt lidande för barnet är det viktigt att söka hjälp.

Rätt diagnos avgörande

För att bota eller åtminstone lindra barnets besvär är det nödvändigt att ta reda på vilken form av inkontinens det handlar om. Olika typer av inkontinens kräver nämligen olika typer av behandling. Ska behandlingen lyckas är det viktigt att rätt diagnos ställs. Avgörande är också att barnet och dess familj är motiverat att genomgå behandling. 

Olika typer av läckage

Inkontinens bland barn kan yttra sig på olika vis. Några barn kan inte kontrollera sin urin, andra inte sin avföring. En tredje grupp har problem med båda typerna av läckage. Det finns barn som läcker på natten och andra som läcker på dagen. Några barn läcker dygnet runt. 

Flera orsaker

Vanligast är att barn drabbas av en form av urininkontinens som heter enures. Det är en utvecklingsbetingad urininkontinens som skiljer sig markant från andra typer av inkontinens. Bland barn förekommer även urin- och avföringsinkontinens till följd av:

- Nervsjukdomar
- Infektioner i nervsystemet
- Medfödda missbildningar i urinvägarna
- Skada från olycksfall eller operation
- Allergier
- Förstoppning