Vanligast bland barn är enures, en speciell form av urininkontinens, som är utvecklingsbetingad. Det betyder att systemet som kontrollerar blåsan inte är färdigutvecklat. Att barnet är sen i denna del av sin utveckling betyder ingalunda att barnet behöver vara sen i utvecklingen av andra färdigheter.

Som regel växer den här typen av inkontinens bort med åren, men det betyder ingalunda att man ska vänta eller avstå från att söka hjälp. En obehandlad enures kan ta 10 - 15 år att växa bort och orsakar under dessa år barnet mycket psykiskt lidande. Med professionell hjälp går det betydligt fortare, ofta på ett halvår. Och behandlingsresultaten är goda  99 procent av barnen som har enures blir helt torra.

Det finns två typer av enures  sängvätning och daginkontinens.