Inkontinenskompetens certifieras på Rosengård

På Törnrosens vårdcentral i Malmö har uroterapeut Malin Dankel allt hon önskar. Hon får jobba i en mångkulturell, spännande miljö, inom ett område hon är intresserad av och med en patientgrupp hon verkligen uppskattar. Nu har hennes hängivna arbete belönats med en kvalitetsstämpel från Sinoba; Törnrosen blir Sveriges andra certifierade kontinensmottagning.

Malin är fysioterapeut och uroterapeut och stortrivs på sitt jobb på vårdcentralen Törnrosen på Rosengård i Malmö. Att hjälpa patienter med blåsproblem är något hon verkligen brinner för, och hon minns ännu sin första patient inom området.

­                      – Som fysioterapeut, eller sjukgymnast som det hette då, jobbade jag mest med idrottsskador. Men när jag hade min första inkontinenspatient, en fembarnsmamma i Landskrona, och hjälpte henne med bäckenbottenträning, så kände jag för första gången att jag verkligen kunde göra skillnad. Det är en jätterolig och tacksam patientgrupp att jobba med; och det finns ju ofta så mycket att göra för dem! berättar Malin

                      2001 började hon som sjukgymnast på Törnrosen. Till en början samarbetade hon med en sjuksköterska när det gällde blåsproblematik.

                      – När min kollega skulle sluta, bestämde jag mig för att vidareutbilda mig inom området inkontinens. Jag gick först en kortare kurs och när familjesituationen tillät, läste jag till uroterapeut i Göteborg.

                      Det märks att Malin, förutom kunskap, lagt ner både själ och hjärta för att optimera inkontinensvården på Törnrosen, och eftersom hon är den enda uroterapeuten vid Malmös vårdcentraler, har hon ansvar för ytterligare fem vårdcentraler. Att få ta emot Sinobas certifiering gör henne med rätta stolt. Malins hängivenhet och entusiasm har kvalitetssäkrats och Törnrosen är numera landets andra certifierade kontinensmottagning.

                      – Det känns så positivt att få ett kvitto på det arbete man lagt ner. Vår vårdcentral är redan certifierad vad gäller astma och KOL, en diabetescertifiering är på väg. Det kändes naturligt att visa att vi också kan detta med inkontinens. Jag vill gärna att vår mottagning och vår kompetens ska synas så mycket som möjligt. Inkontinens är fortfarande något tabu- och skambelagt för många och visst finns säkert ett mörkertal. Här ute på Rosengård är kunskapen om anatomi och medicin också generellt liten. Jag gjorde en del affischer under mitt examensarbete på utbildningen till uroterapeut. De sitter uppsatta här på vårdcentralen och en del patienter säger att de sökt sig till mig för att de läst informationen. Jag är också ute på BVC en gång i månaden och informerar. Annars är det andra vårdgivare och våra bedömningssköterskor som hänvisar inkontinenspatienterna till mig.

                      Törnrosen har 10600 listade patienter, 6 specialistläkare i tjänst och väntrumstolkar inom sju språk. Patienterna med blåsproblematik är främst kvinnor som fött många barn men också många barn har problem. Patienterna kommer från många olika delar av världen.

                      – Jag jobbar ofta med tolk och jag arbetar undervisande med hjälp av bilder för att patienten ska förstå och relatera till den träning vi gör, förklarar Malin och visar de illustrationer hon utgår ifrån när hon lär patienterna mer om sina kroppar.

– Allting tar såklart mycket längre tid, men det är jättespännande att få förståelse! Att prata om inkontinens kan vara känsligt i alla kulturer, men det skiljer sig lite åt beroende från var man kommer. Men generellt har det ändå blivit öppnare i alla grupper, avslutar Malin med ett stort leende och ett stadigt grepp om en vacker blombukett och ett elegant inramat diplom från Sinoba.  Gregor i malmo