Hej!

Jag har blivit utredd för trängningsbesvär förut. Numera kissar jag nästan allt på natten. Vad ska man göra, jag är ju inte ensam om detta problem. Det borde vara lätt att svara på.

Hej!

Det du talar om kallas nattkissning, eller nokturi, och det är tyvärr inte helt lätt att svara på. Det finns flera orsaker och en utredning behöver göras. Det är också olika förutsättningar om man urinerar både stor volym och ofta nattetid - eller bara stor volym - eller bara ofta.

Det första man behöver ta reda på är förhållandet mellan antal toalettbesök och mängd urin. Det görs genom att föra dagbok över klockslag och urinmängd vid varje toalett besök i två dygn, en urinmätningslista. En sådan fick du sannolikt göra vid utredningen av trängningsproblemen. Genom att samtidigt mäta dryck kan ett samband ibland hittas.

Innan behandling behöver man ta ställning till om det finns någon orsak till nattkissandet och om möjligt behandla den. Till exempel om man svullnar om ben och fötter på dagarna så samlas vätska i vävnaden när man står och går - när man sen går och lägger sig sugs vätskan in i blodbanan och bildar urin vid passagen genom njurarna. Det finns också andra orsaker att ta hänsyn till, till exempel överaktiv blåsa eller diabetes.

Beroende på vad man hittar och hur sömn och livskvalitet påverkas kan man välja olika vägar. Lagom motion och inte för mycket dryck kvällstid är ett sätt. Stödstrumpor på dagen kan ibland hjälpa. Om stora urinmängder gör att man vaknar på natten finns det ett läkemedel som minskar urinproduktionen under ett par timmar. Man får då inte dricka samtidigt för att inte fresta på kroppens funktion. Det är också viktigt att inte rubba saltbalansen i kroppen varför kontroll med provtagning görs i början av behandlingen.

Länk till urinmätningslista: http://www.nikola.nu/sites/all/files/documents/kvalitetsprogram/16urinmatningdagnatt.pdf

Märta Lauritzen
Uroterapeut
Sinoba