Hej

Jag är en kvinna i 40-årsåldern som under större delen av mitt liv haft mer eller mindre uttalade problem med att gå på toaletten i vissa sociala sammanhang, men under de senaste åren har besvären tilltagit så pass mycket att min livskvalitet begränsas rejält. Jag har förstått att det handlar om paruresis och jag är nu mycket angelägen om att skaffa mig mer kunskaper och framför allt hitta rätt hjälp. Ytterst få personer inom sjukvården verkar känna till problematiken och därför vänder jag mig nu till er för att få tips på personer eller enheter i Sverige som känner till problemen. Jag går för närvarande i KBT för att försöka få bukt med problemen, men min terapeut känner sig också osäker på vilket strategi vi ska välja. Jag upplever att det finns en stor osäkerhet kring problematiken och hoppas genom er kunna få vägledning vidare mot mer adekvat hjälp och stöd.

Tack på förhand!

Hej!

Du tar upp ett angeläget problemområde. Tyvärr har jag inte något bra svar, vi vet heller inte om någon i Sverige har en fördjupad kunskap om paruresis som på svenska brukar kallas blyg blåsa. Sinoba har ett kapitel i ämnet på hemsidan.

Om det alltid är svårt att kissa kan det vara ett fysiskt hinder men om blåstömningen fungerar normalt för det mesta är problemets kärna ofta någon form av mental låsning. Att kissa kan tyckas vara enkelt men kräver ett samspel mellan vilja och funktion. Först bestämmer man sig för att kissa (vilja), det startar signaler från hjärnan som via nervsystemet får blåsan att dra ihop sig och slutningsmuskeln i urinröret att slappna av varefter urinen rinner ut (funktion).

Många har svårt att kissa "på beställning" till exempel för att lämna urinprov, andra har problem att starta processen i sociala sammanhang, när andra människor finns i närheten eller vid störande ljud. Det är ungefär som det uppstår en tröskel mellan viljan och funktionen. Många hittar egna strategier för att lösa frågan, KBT (kognitiv beteendeterapi) hos insatt terapeut kan också vara en väg. För en del kan det underlätta att lära sig att tömma sig med en kateter (tunn plastslang) genom urinröret – vetskapen om att det alltid finns en lösning kan göra det lättare att kissa vanligt.

Slår du på paruresis eller shy bladder på Google får du mängder med träffar främst från USA där det också finns en förening för just detta problem. 

Märta Lauritzen
Uroterapeut
Sinoba