Hej!

Jag är en kille i övre 20 års åldern. 

Jag har så länge som jag minns varit sängvätare. Genomgått flera olika behandlingar, såsom medicinering med minirin, larmbehandling detta var dock i tonåren. Minirin har jag testat flera gånger genom åren utan större effekt. 

Jag har även genomgått flertal undersökning dvs cystoskopi och urodynamisk undersökning. Där man endast kommit fram till att jag har en lite överaktivitet i blåsan. 

Då inget har hjälp mig och sjukvården säger att man inte kan göra ngt åt detta, utan jag har blivit erbjuden hjälpmedel dvs skydd. Vilket jag tycker är en djungel att hitta ngt att fungerar.

Jag har i dagsläget bara kontakt med sköterskan som hjälper mig med utskrivning av skydd, men ingen läkarkontakt ang detta. Då jag förstått att det inte finns ngt mer att göra. Samtidigt som jag önskar att det skulle finnas ngn lösning på mitt problem. 

Har ni några tips på vad det skulle kunna finnas för fler behandlings alternativ eller liknande? 

Detta är ju som sagt ett väldigt jobbigt problem som jag önska jag skulle kunna bli av med. 

Mvh Ulf

Hej Ulf

Du har en besvärlig situation. Om vi förstår rätt har man konstaterat att du har en liten och överaktiv urinblåsa. Sedan en tid går det att behandla en "krampande" urinblåsa med hjälp av Botox, ett läkemedel som tillförs vid en cystoskopi.

För att veta om det är en behandling för dig behöver man sannolikt göra om undersökningarna cystoskopi och urodynamik. Du behöver alltså en ny remiss till en urolog för att komma vidare.

Vad gäller utprovning av skydd har du rätt i att det är en djungel. Det är ju viktigt att var och en får skydd som fungerar i den livssituation man har, ibland kan det ta tid att hitta rätt. Finns det en uroterapeut i ditt område kan du söka dit. Distriktssköterskor har också ofta stor erfarenhet. Kanske kan du få tips av andra användare, vänd dig gärna till Forum med denna fråga.

 
Lycka Till!
Tareq Alsaody, urolog   och Märta Lauritzen, uroterapeut