Jag ska operera bort prostatan och undrar om det är någon mening med att träna bäckenbotten innan operationen?

Undrande Carl


Tack för din fråga!

Prostatakörteln omgärdar urinröret vid ingången till urinblåsan. Intill den nedre delen av körteln sitter den viktiga slutningsmuskeln, inbäddad i bäckenbotten-muskulaturen.

När prostatakörteln opereras bort i samband med cancer behandling blir ofta
slutningsfunktionen störd och förmågan att hindra urin att rinna igenom urinröret vid fysisk ansträngning minskar.

I takt med att läkningen fortskrider minskar i regel läckaget och efter ett par månader har de flesta ingen besvärande urininkontinens. Det finns flera faktorer som påverkar risken för bestående läckage, hur den egna kroppen ser ut, tumörens placering och storlek samt din ålder liksom om slutningsmuskeln skadats under operationen.

Så till bäckenbottenträning (knipövningar) som din fråga egentligen handlar om. Genom att träna ökar styrkan i muskulaturen som kan hålla emot läckage kortare stunder, andra positiva effekter är ökad blodcirkulation och förbättrad kontroll över muskelfunktionen. Tillsammans är dessa effekter bra för läkningen av operationsområdet. Det har också visat sig att träning före operationen är bra. Kanske beror det på att det kan vara svårt att få till den rätta kniptekniken vilket är lättare innan man är opererad, kanske mår muskulaturen bra av att ha fått del av ökad styrka och blodcirkulation, detta vet vi inte.

De flesta blir erbjudna tid hos uroterapeut eller sjukgymnast för undervisning om bäckenbottenträning före operation. Om man inte har möjlighet till det finns skriftlig information för män att hämta på Sinobas egen hemsida (Hitta Rätt) och på www.nikola.nu.

Lycka till!
Märta Lauritzen
Uroterapeut