Fråga,

Jag behöver hjälp med inkontinent problem och vill köpa ett tens apparat som hjälper mig. Har Sinoba tips vilken och jag undra om ni säljer tens apparaten.

Med vänlig hälsning
HN


Svar,

Nej, vi säljer inte.

Flera företag säljer produkten, exempelvis Dolema och Cefar. Sinoba rekommenderar  att börja behandling i samarbete med vården, gärna en uroterapeut, för att stämma av rätt inställning på
apparaten.

Det går att köpa direkt från företagen om man
inte vill kontakta vården eller inte fått det stöd man
önskat.

Sinoba, Märta Laurizen
uroterapeut