Jag såg att man kunde ställa fråga på denna email-adress.

Jag är en man på 61 år. Jag tror att jag har överaktiv blåsa då jag ofta får behov av att kissa.
Jag vet inte om det är att blåsan inte töms eller om jag blir kissnödig snabbare än normalt.
Jag har gjort cystoskopi och ultraljud samt magnetröntgen av prostatan. Urologen säger att allt är normalt och att mitt problem kan vara psykiskt.

Nu har jag på egen hand börjat med blåsträning och träning av bäckenbotten.Hur lång tid tar det innan en sådan träning ger effekt? Har bara hållit på i två veckor än så länge.

En fråga till:

För ca 11 år sedan gjorde jag vasektomi. Ibland undrar jag om det är den som har orsakat mitt ständiga kissbehov. Kan det vara så? Borde ju ha frågat urologen om det.

Svaret  

Hej

Eftersom du redan har träffat urologläkare som har undersökt dig med bl.a. Cystoskopi som bedömdes som normal så borde blåstömningen fungera bra. Är det psykiskt? - att behöva kissa ofta och kanske vara rädd att inte kunna hålla sig får ofta psykiska konsekvenser, vad som är orsak och verkan kan vara svårt att avgöra.

Blåsträning innebär att man med hjälp av ökad kunskap om normal blåsfunktion och den egna bristande funktion finner ut lämpliga strategier. Det kan till exempel vara att lära sig hantera ett stort antal täta blåstömningar, oväntade eller väntade trängningar och situationer som brukar upplevas som besvärande. Strategierna kan innebära minskat eller förändrat dryckesintag, att inte gå på toaletten bara för säkerhets skull eller vid första trängning. Det kan också vara att lura urinblåsan eller avleda sin egen uppmärksamhet på urinblåsan. Då tränar man sig till ett mer normalt beteende med längre intervall mellan blåstömningarna och större urinvolymer vid varje toalettbesök.

En vanlig anledning till täta urintömningar kan vara att vätskeintaget är för högt. Normalt dryckesintag är 1.5-2.0 liter per dygn innefattande även eventuell filmjölk och soppa. Normalt antal urintömningar per dygn är 4 till 7 gånger. Du kan själv fylla i en så kallad urinmätningslista inklusive dryckesintag där du antecknar när och hur mycket du kissar och dricker vid varje tillfälle per dygn, det är ett mycket bra underlag när man startar blåsträningsbehandlingen (urinmätningslista att fylla i hittar du på www. nikola.nu) När du fyllt i listan så har du även fått en uppfattning om ditt dryckesintag och urinmängd samt antal urintömningar per dygn.

I samband med start av blåsträning bör man korrigera dryckesintaget till normal nivå. Efter några veckor bör du se resultat av träningen. Vid bäckenbottenträning är det viktigt att hitta de rätta musklerna, att man har en förståelse hur man ska knipa, läs gärna informationen bäckenbottenträning för män i Sinoba. När man bäckenbottentränar regelbundet märker man sällan något resultat av träningen omgående, man kan säga att det sker en uppbyggnadsfas av muskulaturen och en utvärdering efter ungefär ett halvår.

Vasektomi är en liten operation med avklippning av sädesledarna som görs via pungen - det finns ingen känd koppling till blåsproblem.

Lycka till!
Hälsningar Maria Elander,
Legitimerad sjuksköterska/uroterapeut