Hej,


Jag var på vårdcentralen i januari för jag kände att jag har svårt att tömma blåsan. Jag fick fylla i ett formulär som heter ipss (Får 17 poäng eller vad man ska säga när jag gör det nu), det är väl för  att hon tyckte väl det var ett bra sätt att skatta hur jag upplevde mina symtom.
Berättade även för läkaren att jag läcker lite ibland.

Hon skickade remiss till urologi och uroterapimottagning. Jag fick först träffa uroterapeut och vi gick igenom vätske och urinmätningsformulär och hon tog bladderscan som visade 100 ml och hon sa att man inte ska ha så mycket kvar urin i min ålder (jag är 20 år).
Hon sa att jag skulle lösa det genom att dubbeltömma. Men det gör jag redan och det blir ändå så. Hon verkade även tro att min tömningsproblem berodde på att jag kissade för ofta. Har även fått träffa urolog som säger samma sak.
Jag förstår hur dom tänker men min upplevelse är snarare att jag har börjat gå och kissa ofta för att jag har svårt att tömma blåsan helt. Jag har även hållit mig väldigt mycket tidigare i livet och är rädd att ha gjort blåsan slapp då. Jag har även vitt skum i urinen ganska ofta och har läst att det kan tyda på njurfel, att en läcker äggvita. Har även sett blod i urinen någon enstaka gång. Jag har försökt säga detta men de vill ändå inte utreda vidare. Är det bara jag som oroar mig i onödan eller bör jag söka mig till en annan urolog?

 

Svar

Hej !
En vanlig anledning att man kissar ofta kan vara att dryckesintaget är för högt. Vi råder dig att dricka en och en halv till max två liter per dygn. Om du dricker mer än så kan det vara orsaken att du får kissa ofta.
När du kissar är det viktigt att du slappnar av och inte stressar, och att du sitter ordentligt på toalettstolen. Dra  ner byxor och underbyxor på smalbenen , och fötterna ska också ge ett ordentligt stöd mot golvet.
Känslan av ofullständig blåstömning behöver inte betyda att det är så.
Du har vid endast ett tillfälle kontrollerat blåstömningsförmågan med ultraljudundersökning- bladderscanner, och då uppmättes det till 100 milliliter urin i blåsan. Det anser vi som normalt.Praktisera gärna de råd vi har givit dig angående blåstömning och se över dina dryckesintag. Om besvären ändå finns kvar och du känner att du inte har fått  någon hjälp av dessa råd ,så tycker vi att du ska söka hjälp igen, och denna gång kanske till en gynekolog, som kan se besväret från en annan synvinkel.
När du besökte urologkliniken så fick du förmodligen lämna urinprov, då borde du fått svar om du har blod och äggvita i urinen. Om du inte lämnade något urinprov då ,så kan du göra det ifall du söker hjälp via gynekolog, eller om du väljer att lämna ett urinprov på din vårdcentral.
Du behöver inte vara rädd att urinblåsan har blivit slapp, det är knappast troligt.

Lycka till!


Vänliga hälsningar från  
Gregor Larsson /Gynekolog
Maria Elander /Uroterapeut