Hej!

Jag undrar om ni har hört om biverkningar med TVT operationen.

Jag söker efter andra som jag som upplever smärtor i ljumsken.

Lina

 

Hej Lina!

Ja, smärtor i ljumsken är en känd biverkan efter vissa typer av TVT-operationer, nämligen de s.k. TVT-O eller TOT operationerna.

Dessa är en vidareutveckling av den ursprungliga TVT-operationen. I stället för att föra upp bandets ändar bakom blygdbenet som vid klassisk TVT, för man dem åt sidan, mot ljumsken. Risken för ljumsksmärtor efter operationen har angivits till mellan 3-8% i olika studier med dessa operationer. Man anser dock att bestående smärtor är ovanliga. Ljumsksmärtor efter klassisk TVT är mycket ovanligt.

Du berättar inte så mycket om dina besvär, men har du genomgått operationen för inte så länge sedan finns alltså gott hopp om att besvären ska försvinna spontant. Har du svåra smärtor eller smärtor som inte givit sig trots att det gått en tid sedan operationen, tycker jag att du ska kontakta kliniken där operationen utfördes.

 

Hälsning
Gregor Larsson, Gynekolog