Fråga
När jag kissat på vanligt sätt och därefter tömmer urinblåsan med Lofric
får  jag ut ytterligare c:a 100 ml.
Hur många ml är normalt att ha kvar i urinblåsan ?
Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning

 Svar

Hur mycket man kan ha kvar i urinblåsan efter att man kissat kan variera från person till person. Har man en liten blåskapacitet så kan 100 milliliter vara mycket medan samma mängd i en blåsa som rymmer en halvliter är försumbart. Obs att det gäller andra förutsättningar för barn.
Hänsyn behöver tas till hela hälsotillståndet, har man till exempel lätt att få urinvägsinfektioner så kan tömning med regelbunden RIK vara bra för att minska den risken även om den så kallade resturinen inte är så stor.

Sammantaget så räknas ofta 100 milliliter hos en vuxen person som en normal mängd att ha kvar i urinblåsan men det finns faktorer man behöver ta hänsyn till. En bra fråga att tala med din uroterapeut eller läkare om.

Vänliga hälsningar och lycka till!

Märta Lauritzen
Uroterapeut