Hej!
               
Jag är en 69-årig man, som ända sedan första året i skolan, besvärats av paruresis. Jag har dock ingen läkardiagnos som styrker detta utan förlitat mig på att söka på Internet, dessutom har jag läst boken  "Shy Bladder Syndrome".

Jag undrar nu vilka metoder som finns och som verkligen fungerar?  

             
Med vänlig hälsning
Bengt


Hej Bengt

Vi önskar att det funnes ett bra svar på din fråga! Eftersom du har studerat boken "Shy Bladder Syndrome" är du nog förberedd på att så inte är fallet. Du har läst dig till din diagnos men skulle behöva genomgå en läkarundersökning för att veta säkert att det inte finns något hinder i urinvägarna som orsakar dina problem.

För diagnosen Shy Bladder finns det två tankesätt vad gäller behandling, det ena att bearbeta den låsning som gör det svårt att kissa, gärna med hjälp av terapeut/kurator/psykolog, ibland kan också en uroterapeut eller sjukgymnast ge stöd i muskelavslappning. Alla är dock inte insatta i denna problematik.

Det andra tankesättet är att lära sig att tömma blåsan med kateter när det krånglar. Då behöver man inte vara orolig för tömningen vilket i sig kan ha en positiv effekt. Detta lär du dig bäst hos en uroterapeut. I min praktik har bägge tankesätten använts, även i kombination.

Uroterapeut för män hittar du nog närmast i Västerås och förhoppningsvis kan du få en remiss direkt till den urologiska kliniken.

Till slut beklagar vi förstås att inte kunna ge det svar du frågar efter men hoppas att du tar nästa steg och kontaktar en urolog eller uroterapeut.

Lycka till!

Märta Lauritzen
Uroterapeut