Hejsan

Jag har haft urinläckage sen 8 år är 37 år gammal. Har varit på gynmottagningen i veckan och blev erbjuden en operation som heter Mini are av en gynekolog som heter Rajpar Gulmanabbas.
 
Kan inte hitta någon info om operationen på er hemsida?
Vad har ni för erfarenheter/information om denna metod?
 
Den utförs i lokalbedövning och är ett band med hullingar som läggs mer runt urinröret och blir således ett mindre ingrepp, Rajpar hade gjort 500 sådana operationer.
 
Men önskar gärna veta mer om komplikationer och höra mer av andra som gjort den om dem är nöjda osv.
Den hette innan Ophira sa han men kalls numera Mini arc.
 
Hoppas på ett svar =)


Hej!

Och ursäkta det senkomna svaret på din fråga till Sinoba. Vi arbetar ju helt ideellt och ibland är det svårt att få tiden att räcka till. Din fråga krävde också lite extra efterforskningar.Jag som svarar heter Gregor Larsson och är, förutom ordförande i Sinoba, gynekolog och har ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt den här typen av operationer, dock inte specifikt MiniArc.
 
Det har nog inte så många andra heller, eftersom det år 2016 rapporterades 4.530 inkontinensoperationer till det svenska ”Gynopregistret” (gynop.org), varav 94,4% utgjordes av någon av de mer traditionella metoderna TVT, TOT eller TVT-O, medan minislyngorna, till vilken MiniArc räknas, endast utgjorde 1,3%.
Minislyngorna utvecklades i första hand för att göra ingreppet mindre invasivt.
Därigenom blir det enklare att utföra och riskerna, som f.ö. anses små, borde då minska ytterligare, förhoppningsvis med bibehållet gott resultat.

Hur är det då med den saken? De data som jag kommer att referera till är hämtade ur en sammanställning* av ett stort antal studier som publicerats mellan 2002 och 2012, där en mer traditionell inkontinensoperation kallad ”transobturator tape” (TOT) jämfördes med någon av tre s k minislyngor, varav MiniArc var en.

Man sammanfattar resultaten så att TOT och MiniArc är de mest effektiva av de studerade operationerna. Ett år efter operationen är fortfarande 80-95% av patienterna objektivt besvärsfria med båda metoderna. Risken för trängningar och urinvägsinfektion var lägre efter TOT-operationen, medan risken för ”skada” på slidan var liten i bägge fallen. Fördelarna med minislyngorna verkade vara färre fall av urinretention (svårigheter att tömma blåsan), smärta efter operation och blödning under operationen.

Sammanställningen ger inga besked om långtidsresultat. Jag hoppas att du fortfarande kan ha nytta av detta svar och har fått lite mer klarhet i vad en operation med MiniArc kan innebära. Man får inte heller glömma att väga in kirurgens vana med en metod. Den operation kirurgen har störst vana vid är förstås den han/hon utför bäst.Har du ytterligare frågor angående detta, får du gärna maila mig direkt.Vänliga hälsningar och God jul!
 
Gregor Larsson
Ordförande i Sinoba