Vad vet ni om behandling av måttligt förstorad prostata med vattenånga?
Är det något som jag skulle kunna prova, jag är 68 år, frisk och bra fysik.

 

Svar;

Prostatakörteln omsluter urinröret och är till för att skapa förutsättningar för fortplantning med gångar som leder ut spermier och sädesvätska till urinröret som i sin tur sköter vidare transport i samband med utlösning.

Körteln växer med åren hos alla män vilket kan påverka kisseriet med konsekvenser som svårighet att komma igång vid urinering, svag stråle och efterdropp. Ibland kan förstoringen medföra känsla av att blåsan inte blir tom och man kan också besväras av tät och pockande kissnödighet.

När svårighet med vattenkastning upplevs som ett problem bör mannen söka hjälp. Den första åtgärden är då att sätta rätt diagnos, är det en förstorad körtel som orsakar problemen, är den i så fall godartad eller förknippad med cancer?

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män vilket inte innebär att all prostataförstoring är cancer. För godartad förstoring av prostatakörteln som skapar problem med vattenkastning finns flera behandlingsalternativ. Läkemedel kan göra att utloppet från urinblåsan till urinröret "slappnar av" och lättare släpper ut urinen, andra läkemedel kan minska prostatakörtelns storlek på sikt.

Värmebehandling med mikrovågor (core-therm) genom en kateter minskar också körtelns storlek liksom en operation där överflödig prostatavävnad "skalas" bort genom urinröret. De bägge sista behandlingarna ger omedelbart resultat medan läkemedel kan ta tid innan effekten kan utvärderas.

Behandling med vattenånga, som ju är din fråga, är en förhållandevis ny behandling som tagits upp vid några centra i Sverige. Syftet är detsamma, dvs krympa prostatakörteln och minska trycket mot urinröret genom att döda cellerna med vattenånga som sprutas in i körteln. Ingen behandling är helt fri från risk för komplikationer.  Vilken behandling som är bäst för dig är svår att svara på och vi kan varken tillråda eller avråda från någon behandling.


Lycka till!

Märta Lauritzen, uroterapeut urologisk vårdgivare
Gregor Larsson, gynekolog
Sinoba