Hej!

Jag är en kille i övre 20 års åldern. 

Jag har så länge som jag minns varit sängvätare. Genomgått flera olika behandlingar, såsom medicinering med minirin, larmbehandling detta var dock i tonåren. Minirin har jag testat flera gånger genom åren utan större effekt. 

Jag har även genomgått flertal undersökning dvs cystoskopi och urodynamisk undersökning. Där man endast kommit fram till att jag har en lite överaktivitet i blåsan. 

Då inget har hjälp mig och sjukvården säger att man inte kan göra ngt åt detta, utan jag har blivit erbjuden hjälpmedel dvs skydd. Vilket jag tycker är en djungel att hitta ngt att fungerar.

Jag har i dagsläget bara kontakt med sköterskan som hjälper mig med utskrivning av skydd, men ingen läkarkontakt ang detta. Då jag förstått att det inte finns ngt mer att göra. Samtidigt som jag önskar att det skulle finnas ngn lösning på mitt problem. 

Har ni några tips på vad det skulle kunna finnas för fler behandlings alternativ eller liknande? 

Detta är ju som sagt ett väldigt jobbigt problem som jag önska jag skulle kunna bli av med. 

Mvh Ulf

Hej Ulf

Du har en besvärlig situation. Om vi förstår rätt har man konstaterat att du har en liten och överaktiv urinblåsa. Sedan en tid går det att behandla en "krampande" urinblåsa med hjälp av Botox, ett läkemedel som tillförs vid en cystoskopi.

Hej

Jag är en kvinna i 40-årsåldern som under större delen av mitt liv haft mer eller mindre uttalade problem med att gå på toaletten i vissa sociala sammanhang, men under de senaste åren har besvären tilltagit så pass mycket att min livskvalitet begränsas rejält. Jag har förstått att det handlar om paruresis och jag är nu mycket angelägen om att skaffa mig mer kunskaper och framför allt hitta rätt hjälp. Ytterst få personer inom sjukvården verkar känna till problematiken och därför vänder jag mig nu till er för att få tips på personer eller enheter i Sverige som känner till problemen. Jag går för närvarande i KBT för att försöka få bukt med problemen, men min terapeut känner sig också osäker på vilket strategi vi ska välja. Jag upplever att det finns en stor osäkerhet kring problematiken och hoppas genom er kunna få vägledning vidare mot mer adekvat hjälp och stöd.

Tack på förhand!

Hej!

Du tar upp ett angeläget problemområde. Tyvärr har jag inte något bra svar, vi vet heller inte om någon i Sverige har en fördjupad kunskap om paruresis som på svenska brukar kallas blyg blåsa. Sinoba har ett kapitel i ämnet på hemsidan.

Hej!

Jag har blivit utredd för trängningsbesvär förut. Numera kissar jag nästan allt på natten. Vad ska man göra, jag är ju inte ensam om detta problem. Det borde vara lätt att svara på.

Hej!

Det du talar om kallas nattkissning, eller nokturi, och det är tyvärr inte helt lätt att svara på. Det finns flera orsaker och en utredning behöver göras. Det är också olika förutsättningar om man urinerar både stor volym och ofta nattetid - eller bara stor volym - eller bara ofta.