Dags att bryta tystnaden

kring manligt urinläckage

– varannan man över 55 år drabbas

 

 

Ett hälsotillstånd som det nästan aldrig pratas om är manligt urinläckage, en tabubelagd åkomma som påverkar livssituationen för många män. Varannan man över 55 år drabbas men det finns hjälp att få. För vården handlar det om att våga ställa frågan och hjälpa män att få tillbaka livsglädjen.

I dagarna pågår Seniormässan i Göteborg. En mässa som till stor del är inriktad på livets goda på ålderns höst. Men med stigande ålder påverkas också hälsan. För många äldre män blir det exempelvis ett problem att hålla tätt. En nyligen genomförd undersökning av 2 000 män i Norden och Baltikum visade att varannan man över 55 år besvärades av urinläckage men bara tio procent var medvetna om att det finns specialanpassade skydd för män.

Denna okunskap förklaras främst med att åkomman är tabubelagd men också för att vården är dåligt på att våga ställa frågan. Det verkar dessutom finns en skillnad på hur manligt respektive kvinnligt urinläckage uppfattas och diskuteras.

I många sammanhang är det helt naturligt att prata om eller belysa problem som kvinnligt urinläckage skapar. Kanske från följderna av en svår förlossning och även senare i livet. Vem har inte hört att kvinnor uppmanas till knipövningar när de står i kassakön eller på hållplatsen?

Vi vet också att urinläckage är betydligt vanligare hos yngre kvinnor jämfört med yngre män. Men när män och kvinnor åldras, så ökar besvären hos båda könen. Blir vi riktigt gamla, är ungefär lika många män som kvinnor drabbade.

Den stora skillnaden mellan könen ligger dock inte i hur många som drabbas utan hur accepterat det är att tala om sina besvär och därmed få möjligheten till adekvat hjälp. Ur den synpunkten ligger män i strykklass och här finns åtskilligt mer att göra. Både ur allmänt upplysningssyfte men också hur sjukvården tacklar problematiken. Det finns stora kunskapsluckor inom delar av sjukvården, och det saknas både utbildning, samordning och forskning. Det har rapporter från SBU (Kunskapscentrum för Hälso- och sjukvården) bekräftat som genomförts om inkontinens, den senaste daterad 2012.

I takt med att vår befolkning blir allt äldre, så kommer också fler att söka sig till vården för att få hjälp med sina problem. Det leder till ökande kostnader för samhället. Denna ekonomiska ekvation går inte ihop och väntar på sin lösning.

Urinläckage bland män är inte något man pratar högt om. Kanske inte ens med den egna familjen eller partnern. Istället lider många män i tysthet och hittar egna lösningar som att använda papper i underkläderna eller ta på sig dubbla lager underkläder. I sämsta fall leder urinläckage till att mannen drar sig undan, undviker intimitet eller olika sociala situationer.

Vi hävdar att vi först måste våga kännas vid problematiken för att kunna föra den debatt och sprida den upplysning som så väl behövs. För det finns flera lösningar som kan hjälpa dem som drabbats. Efter utredning av urinvägarna kan läkemedel eller operation ofta bota eller minska läckaget. I vissa fall kan träning av bäckenbottenmuskulaturen mildra eller ta bort besvären, liknande knipövningar för kvinnor.

Om urinläckaget består, finns det ett stort urval av skydd och produkter anpassade till män respektive kvinnor, så att man ska kunna leva så gott som vanligt. I Sverige är dessa hjälpmedel skattefinansierade och skrivs ut av sjukvården, vilket inte är så vanligt i andra länder.

Hygienprodukter för kvinnor har en självklar plats både i dagligvaruhandeln och på apotek, medan tillgången ser betydligt sämre ut för män. Tystnaden kring män och urinläckage bidrar sannolikt till att männen ser sitt problem som unikt, och att de försöker finna lösningar på egen hand och inte söker den hjälp som faktiskt finns.

Vi har som mål att alla ska få tillgång till adekvat vård och att ingen ska känna skam för att ha drabbats av urinläckage. Uppmuntra drabbade män och kvinnor att söka hjälp för sina urinvägsproblem. Inom vården måste vi alla bli bättre på att fråga om dessa problem.

En utopi? Kanske, men inte om beslutsfattare och vården tar sitt ansvar fullt ut. Vi behöver helt enkelt få fart på debatten och undanröja tabun. Vi kan hjälpa många tusentals män att få tillbaka livsglädjen igen!

Märta Lauritzen, uroterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande i intresseföreningen Sinoba, föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem.

Ulf Malmsten, legitimerad läkare, specialist i Geriatrik och Intermedicin, tidigare överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.