Att behandla lokalt begränsad prostatacancer kan ge patienten sämre livskvalitet än om man avstår från behandling. Det menar Ove Andrén, överläkare, i en ny avhandling.

Ove Andrén, överläkare vid urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, har studerat journalerna för obehandlade prostatacancerpatienter under 20 år. Hela 80 procent av patienterna avled av andra orsaker än prostatacancer, medan resterande 20 procent till slut avled av cancern.

- En operation är ett omfattande ingrepp, som inte sällan ger allvarliga biverkningar, till exempel läckage och impotens. Om det är en lokalt begränsad cancer så måste man överväga om man ska behandla eller ej. Många behandlingar och operationer görs i onödan eftersom det ännu inte finns något pålitligt sätt att förutsäga hur dessa cancertumörer kommer att utvecklas, säger Andrén i ett pressmeddelande.

Han drar slutsatsen att de som har mest att vinna på en operation är de yngre patienterna. De som vinner minst är patienter över 70 år, eftersom risken är liten att cancern försämras under deras livstid.

Andrén konstaterar dock att man som läkare inte kan ge någon garanti att det är säkert att avstå från behandling.

Källa: Dagens Medicin