Sex är ett ibland komplext och svårpratat ämne i parrelationer. Ett fysiskt besvär som inkontinens kan göra att man både drar sig för att prata om sex och för att ha sex överhuvudtaget. Kommunikation och kunskap om den egna kroppen är viktigt menar uroterapeut och leg sjukgymnast Gitte Könyves.

sinoba-inkontinens och sex - bild 2Att ha inkontinens är förknippat med olustkänslor i vissa situationer. För de som läcker urin, kan sexuellt umgänge kännas mycket pinsamt. Vid orgasm ökar risken för urinläckage. Man kan också läcka i vissa positioner, vid tryck mot blåsan. En del lyckas klara ut läckaget och sexlivet på egen hand via olika hjälpmedel och tips. Några pratar ut om det hela med sin partner och bryr sig sedan inte om att det läcker; bäddar extra med handdukar eller frottéplast. Men alldeles för många slutar att ha sex helt och hållet; tillfälligt eller permanent. Gitte tar emot en hel del patienter som känner att samlivet påverkats negativt av inkontinensen. Att förbereda sig för sex är ett av Gittes bästa tips.

Följa sina egna behov

– I dagens samhälle matas vi med föreställningar om hur vi borde vara och agera rent sexuellt. Och det hela kan kännas ganska kravfyllt. Först av allt skulle jag vilja framhäva livsbejakande sexuell hälsa. Vi är bara människor och vi hittar olika vägar som passar oss. Men vare sig man börjar komma lite upp i åren, eller har problem med läckage av olika anledningar, är det nog bra att inse att man har gått in i en ny fas vad gäller sexualiteten. Kanske är man inte lika pigg på att bli överrumplad och överraskad in i sex längre. Möjligen vill man ha och behöver mer tid, menar Gitte.

Både kvinnan och mannen förändras sexuellt med tiden.

– Med åren behöver många en längre startsträcka till sex, exempelvis genom en bra start på dagen, att inte känna stress eller ha barn som pockar på uppmärksamheten. Det gäller givetvis även männen som också påverkas negativt av stress. Med åren förändras också de sexuellt, kanske har mannen inte en potens som håller genom ett helt samlag.  Närhet, ömhet och sensualism blir viktigare. Det hade varit fantastiskt om fler par kunde hitta tillbaka till den formen av sex, säger Gitte.  

Tillit och kommunikation

sinoba-inkontinens och sex - bild 1Det handlar om kommunikation. Man behöver helt enkelt prata om de förändringar som skett. Med sin partner eller med sjukvårdspersonal som kan hjälpa. Enligt Gitte kan det exempelvis vara så att det kvinnan tycker är pinsamt, inte alls upplevs som något jobbigt för mannen. Att ta steget att våga prata och förlita sig till sin kärlek leder i de allra flesta fall till förståelse och acceptans.


– Bara genom att man som kvinna förmedlar att man inte har lika mycket lust längre, att man behöver tid att komma tillbaka efter förlossning eller avbrott i samlivet. En idé kan vara att lägga upp ett schema. Man bestämmer sig helt enkelt för att ha sex t ex en gång per månad. På så vis vet båda vad de har att förhålla sig till, hinner förbereda sig och sexlivet rinner inte bara ut i sanden, menar Gitte.

Förberedande tips

Gitte har gott om tips på hur man förbättrar samlivet när inkontinensen finns där.
– Låt hela dagen bli ett långt förspel. Tänk på vad som komma skall, njut av att duscha länge och kanske av en god måltid? Att få undan sådant som ökar stressen kan underlätta. Samtidigt kan det ibland vara bra att släppa på alla krav, disken går ingenstans. Låt förspelet få lov att ta tid. Använd gärna glidmedel om det behövs. Töm blåsan som vanligt ca var 4:e timme; det går aldrig att tömma den helt. Knipträna.

Vi vet alla sex rent generellt är ett primärt behov och viktigt för vår livskvalitet. Det sexuella samlivet är en av de länkar som binder samman ett förhållande.

– Jag tycker det är av stor vikt att ta upp detta ämne, att tala om det på ett naturligt sätt utan att det ska kännas kravfyllt. Det finns idag bra medicinering för män som behöver hjälp med potensen, det finns hälsokost som gynnar blodcirkulationen både för kvinnor och män – en förutsättning för funktion och minskat läckage. Det finns också ett stort urval av hjälpmedel idag, i form av vuxenleksaker både för kvinnor och män. Det mesta hittar man på apoteket eller på www.rfsu.se. Skulle det inte hjälpa och man har för mycket urin stående kvar i blåsan, rekommenderar jag att man tar kontakt med sjukvården. Ökade antalet urinvägsinfektioner kan vara en indikation på just det och genom att t ex tappa sig på urin med kateter inför ett eventuellt samlag, kan vara en lösning, förklarar Gitte.

Faktum är att regelbunden sex påverkar inkontinenspatienter positivt. Att ha sex ofta gör att kvinnan får bättre kontakt med sitt underliv vilket ökar kontrollen.
– Jag har patienter som sagt till mig: ”Nu märker jag att det var längesedan jag hade sex för nu läcker jag mer”, avslutar Gitte.

Gittes tips:

Kommunikation – Berätta om din oro så ska du se att du möts av förståelse.

Förberedelser – Ta dig tid att förbereda dig på sex. Kommunicera med din partner. Se hela dagen som ett förspel, stressa ner, njut av en måltid, duscha länge. Kissa före och efter sex.

Missionärsställning – Hitta ställningar som trycker mindre på urinblåsan

Avslappningsövning – Stress ökar osäkerhetskänslan. Andningsövningar. Morgonsex.

Knipövningar – Träna regelbundet för att uppleva en starkare klitorisorgasm samt för en ökad kontroll av urinvägarna och därmed minska risken för urinläckage.

Lokal östrogenbehandling – Håller slemhinnan i god form och leder till ett mindre läckage vid fysisk ansträngning samt en minskad trängningskänsla.

Apparatbehandling/elektrostimulering – stimulerar och triggar igång bäckenbottenmuskulaturen

Vuxenleksaker – För att ge en klitorisstimulering som underlättar för ett lyckat samlag. Gör kvinnan mer fuktig och ger en ökad svullnad vilket i sin tur är positivt för ett minskat urinläckage. Våga utforska din kropp på egen hand; det viktiga är att komma underfund med sin kropps funktioner. Hur fungerar jag? Läcker jag verkligen vid en orgasm eller vid en penetrering?

Fakta läckage vid sex

Muskelkontraktionerna vid en orgasm kan göra att man kissar på sig.
Penis stöter på urinblåsan vid samlag och ju större penis, desto mer läckage.
Ett enkelt sätt att minska risken för läckage är att kissa före samlaget. Kissa också efteråt för att minska risken för infektioner.


De begränsade antal studier som gjorts visar stor variation på hur många som läcker vid sex. Dock tycks det vara vanligare att läcka bland kvinnor med urinvägssymptom.

I en större svensk undersökning svarade hela 14% kvinnor att de läcker kroppsvätska vid sex. Endast 16% av dessa trodde att det var urin de läckte: vissa kvinnor kan t ex få s k fontänorgasm där körtlarna utsöndrar vätska, vilken kan likna känslan av urinläckage.

Urinläckage förekommer både vid ansträngningsinkontinens och vid trängningsinkontinens. Läckage kan ske både vid penetrering och orgasm.

Inte bara kvinnor kan ha problem med att hålla tätt vid sex. En man har i regel inte ett ansträngningsläckage men kan med åren besväras av ett efterdropp. I regel avtar potensen med åren och män som har varit/är rökare, diabetiker eller har andra neurologiska sjukdomar löper en större risk. Det sexuella är viktigt även för mannen för att bibehålla funktion och för att få en så bra blodförsörjning som möjligt.

Källa: Urolog Elisabeth Farrelly uroterapeut i klinisk sexologi  Carina Danemalm Jägervall, uroterapeut Gitte Könyves