Sinoba juni toa rulloknipUrinvägsinfektion (UVI) är vanligt. Ungefär hälften av alla kvinnor drabbas någon gång och ca 25% av dem plågas av upprepade infektioner. Urinvägsinfektion, eller blåskatarr som det kallas om den är begränsat till urinröret och urinblåsan, är ett gissel för många. Vad innebär då en urinvägsinfektion och vad kan man göra för att förhindra att den återkommer?

Infektion i urinvägarna orsakas i de allra flesta fall av tarmbakterier. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män, främst på grund av att de har ett mycket kortare urinrör. De vanligaste symptomen är sveda och ett behov av att springa ofta på toaletten. Även om det inte finns några vetenskapliga bevis, anser de flesta som drabbas ofta, att riskerna ökar när man blir kall eller våt. Men även under sommaren eller om man tillbringar längre tid utomlands, förändras bakteriefloran i tarmen och p g a detta och eventuella resistenta bakterier, kan infektionen få fäste. De flesta infektioner går över av sig själv inom ca fem dagar, bättre att avvakta för att undvika antibiotikabehandling om det går, med tanke på risken att bakterierna blir resistenta. Söker man behandling är man vanligtvis frisk inom en vecka med antibiotika. Vissa kvinnor får återkommande urinvägsinfektioner och åkomman är inte alltid helt lätt att bli av med. Bakterierna som orsakar tillståndet, kan vara olika från gång till gång, vilket kräver olika typer av preparat, eller så blir bakterierna resistenta, vilket kan ske även under behandling. Det finns också en form av tyst urinvägsinfektion som inte ger några symptom men där den låga halten bakterier snabbt kan öka. Men forskningen gör framsteg och i många fall finns det hjälp.

Inger fick hjälp

Inger, 58, hör till dem som drabbats gång på gång. Under de senaste 7 åren har hon drabbats av upprepade urinvägsinfektioner med kraftiga symptom av sveda och behov av väldigt täta toalettbesök.

                      – Alla som haft urinvägsinfektion vet ju hur det känns. När det är som värst svider och bränner det så när man kissar, att det riktigt ilar genom kroppen. Men värst är nästan att man måste rusa till toaletten för att man är så extremt kissnödig, och när man väl sätter sig, så kommer ingenting, det bara bränner. Det söker nästan en, menar Inger.

                      Många vårdcentraler anser att tre infektioner per år ska ge den drabbade rätten till en urinvägsutredning, hos gynekolog eller urolog. I undersökningen ingår urinodlingar, cystoskopi och njurröntgen. Inger, vars senaste infektion gav smärtor även över blygdbenet och i ryggen mot njurarna till, fick till slut en utredning, mycket för att utesluta andra orsaker till infektionerna än tarmbakterier.

                      – Det konstaterades att jag hade sköra slemhinnor pga östrogenbrist, vilket satte ned mitt skydd mot de där skadliga tarmbakterier. Jag går nu sedan en tid tillbaka på östrogenbehandling och, peppar, peppar, än har jag inte drabbats igen.

Flest drabbade upp i åren

Klart är alltså att vissa personer får urinvägsinfektioner oftare än andra. Särskilt drabbade är gravida, kvinnor i klimakteriet och äldre kvinnor. Enligt en ny studie från Karolinska Institutet, gör minskad östrogenhalt under klimakteriet att slemhinnan försvagas i urinvägarna, vilket i sin tur försvagar kroppens egen tillverkning av antibiotika och skydd. Östrogenbehandling av kvinnor i klimakteriet kan därför hjälpa mot envist återkommande infektioner. En annan studie från Umeå Universitet visar också att täta eller ihållande urinvägsinfektioner är vanligare och kan ge andra symptom på äldre, än vad man tidigare trott. Illamående, magproblem och t o m depression är några av dessa symptom, enligt avhandlingen.

 

 

Tips:

Kissa ordentligt, försök tömma blåsan helt, s k dubbeltömning.

Kissa innan läggdags och efter sex.

Torka framifrån och bak vid toalettbesök, för att hindra att bakterier sprider sig.

Tranbär, som juice eller mer koncentrerat, i kapselform från apoteket eller hälsokost: minskar risken för återkommande besvär.