Andra artiklar

I artikeln om Lars Arkestedt nämner vi ett par hjälpmedel som han har haft nytta av under sina 40 år som ryggmärgsskadad med inkontinens: bankningen, uridomet, även kallad urindroppsamlare, och tappningskatetern. Hur ser de ut och hur fungerar de rent praktiskt?

Bankning fungerar för vissa personer och vid vissa skador i ryggmärgen men är inte ett förstahandsval idag. Genom att banka över urinblåsan triggas den att dra ihop sig och tömma ut urin. Men det är inte alltid lätt att tömma blåsan helt.

urindroppsamlare - uridom

Uridomet/urindroppsamlaren är ett hjälpmedel för män och kan liknas vid en kondom, men med utlopp för urinen i form av ett litet rör. På röret kopplar man en urinuppsamlingspåse som går att tömma genom en ventil.

Urindroppsamlare används av män med okontrollerade små till stora urinläckage och är tillverkade av ett syntetiskt material eller av latex. Latex kan vara allergiframkallande och ska därför undvikas i största möjliga mån.

Urindroppsamlare finns antingen med eller utan inbyggd häfta. För att fästa urindroppsamlare utan häfta använder man dubbelhäftande häftremsor.

tappningskateterTappningskatetrarna tillverkas av plast och finns i olika längder, grovlekar och typer. Korta katetrar används av kvinnor och barn, medan längre katetrar används av män och större pojkar. Det finns även tappningskatetrar med urinuppsamlingspåse som kan användas när det är svårt att hitta en toalett.

Vanligtvis rekommenderas att man tömmer urinblåsan med en kateter 4-6 gånger per dygn, ungefär lika ofta som andra går och kissar. Katetern består av ett plaströr med glidmedel så att den går lätt dra via urinröret. Urinblåsan blir helt tom vilket brukar minska risken för urinläckage och för urinvägsinfektioner. Tömningsteknik, tömningsfrekvens och katetergrovlek är viktigt att beakta för att blåsan ska bli fullständigt tömd.

Ett annat hjälpmedel är en förlängningsslang som kopplas till katetern för att göra det möjligt att sitta kvar i eventuell rullstol. För att katetern ska glida lätt finns hydrofila katetrar som får glideffekt av att blötas i vatten. Till katetrar utan ytbeläggning kan man använda kateterslem.