Inkontinens och blåsproblem hos barn är vanligare än många tror. 5 – 10% av alla lågstadiebarn har problem med sängvätning och cirka 20 % av för övrigt friska femåringar har svårt att hålla tätt på dagen. Bland barn i skolåldern (6 – 15 år) har cirka 15% urininkontinens på dagen och/eller natten.

Utredning och behandling av barninkontinens sker inledningsvis inom skolhälsovården och inom primärvården. Vid utebliven effekt av dessa insatser bör remiss skickas till en specialiserad barnmottagning.

 

Definition av barninkontinens:

Barn som efter fem års ålder läcker urin eller avföring på dagen eller natten. Läckaget sker regelbundet och upplevs socialt oacceptabelt.