Sinoba är en oberoende intresseförening för oss med urininkontinens och blåsproblem.

Föreningen vill sprida kunskap kring besvär relaterat till urinblåsan samt främja möjligheterna för var och en att få bästa möjliga behandling och hjälpmedel.