Problem med urinblåsan är vanliga och kan drabba både kvinnor och män i alla åldrar. Det vanligaste besväret är urininkontinens, det vill säga ofrivilligt läckage av urin. Detta är mest förekommande hos kvinnor. Täta trängningar med eller utan urinläckage drabbar både kvinnor och män. Problem med att tömma blåsan är inte heller ovanligt och detta drabbar framförallt äldre män.

Att inte ha full kontroll över urinblåsan påverkar livskvaliteten negativt, då det ofta medför inskränkningar i alla aktiviteter och relationer. Urininkontinens förknippas ofta med känslor av skam och skuld. Tyvärr drar sig många för att söka hjälp. I första hand vänder man sig till sin vårdcentral. Vid behov kan remiss skickas till specialist inom antingen urologi eller gynekologi.