Det finns många olika produkter som kan hjälpa dig om du läcker urin eller avföring eller om du har svårt att kissa. Vilket hjälpmedel som passar just dig beror på orsaken till dina besvär men också på din livssituation. En utredning bör alltid ligga till grund för valet av hjälpmedel.

Utredning och förskrivning av hjälpmedel sker i första hand på din vårdcentral.

Det finns även möjlighet att på egen hand köpa hjälpmedel på apotek och inom detaljhandeln.