Sedan 2015 erbjuder Sinoba Sveriges kontinensmottagningar inom primärvård och specialistvård att kvalitetssäkra sina verksamheter. Uppfyller mottagningen de kriterier som Sinoba fastställt kan mottagningen certifieras. Kriterierna är indelade i fyra områden: organisation, personal/kunskaper, lokal och utrustning.

Certifikatet visar att det på mottagningen finns goda förutsättningar för ett professionellt och högkvalitativt omhändertagande av patienter med blåsdysfunktion